phone +7 (3412) 91 60 92

Organizations


Name: Urgench State University
Text: Al-Kharezmi Urgench State University
Address: ul. H. Olimjon, 14
City: Urgench
Postcode: 740000
Country: Uzbekistan
Link: http://www.urgenchsu.narod.ru
Number of authors: 8
Abdullaev Bakhrom Ismoilovich
Azamatov Azizbek Shavkatovich
Babajanov Bazar Atajanovich
Baltaeva Umida Ismailovna
Hasanov Muzaffar Masharipovich
Saparbaeva Dilfuza Ruzimbaevna
Sharipov Rasulbek Axmedovich
Urazboev Gayrat Urazalievich
Number of publications: 5