phone +7 (3412) 91 60 92

Organizations


Name: National University of Uzbekistan
Text: National University of Uzbekistan
Address: ul. Universitetskaya, 4
City: Tashkent
Postcode: 100174
Country: Uzbekistan
Link: http://www.nuu.uz
Number of authors: 7
Abdishukurova Gozal Maqsud
Abdullayev Jonibek Shokirovich
Karimov Javlon Juraboy
Khudayberganov Gulmirza
Narmanov Abdigappar Yakubovich
Sharipov Anvarzhon Solievich
Zoyidov Azam Nurilloevich
Number of publications: 7