phone +7 (3412) 91 60 92

Author


Name: Tirskikh Vladimir Viktorovich
Affiliation: Irkutsk State Transport University
Publications