phone +7 (3412) 91 60 92

Author


Name: Safarov Zhurabek Shakarovich
Affiliation: Tashkent University of Information Technology
Publications